Werving & Selectie

Brederijn 3.0 zoekt voor haar opdrachtgevers geen doorsnee kandidaat, wij zoeken naar talent. Daarbij kijken we verder dan het Curriculum Vitae met als doel de kandidaat echt te leren kennen. Door middel van persoonlijke gesprekken en assessments gaan wij op zoek naar het verhaal achter het CV om zo voor u een geschikte kandidaat te selecteren bij de desbetreffende functie.

Ook bij de opdrachtgever gaan wij op zoek naar het verhaal achter de vacature. Door interviews met sleutelfunctionarissen in een organisatie weten wij wat zowel de harde criteria als de zachte criteria zijn. Onder andere aspecten als de cultuur, de ontwikkelingsfase van de organisatie, de sfeer en het ambitieniveau zijn essentiële criteria in de zoektocht naar een nieuwe medewerker. Ons doel is om voor u de perfecte match te selecteren. Een match komt bij Brederijn 3.0 tot stand op zowel de harde als de zachte criteria. De ervaring leert dat alleen dan een match houdbaar is en zowel voor de opdrachtgever als de kandidaat het beoogde synergie-effect oplevert.

Opdrachtgever

Bent u op zoek naar een nieuwe collega/medewerker? Wij gaan graag voor u aan het werk! Daarbij doen wij meer dan alleen het werven en selecteren van een kandidaat.

De basis voor onze werving- en selectieprocedure is een gedegen oriëntatie op de externe en interne omgeving van onze opdrachtgever. Het doel van de functie, de strategische kaders, kernverantwoordelijkheden, bestaande en gewenste structuur en cultuur worden in kaart gebracht, alsmede op korte termijn verlangde acties en resultaten. Deze informatie wordt weergegeven in een ‘Functie Analytisch Rapport’ (FAR), dat tevens een functiekarakteristiek, functie-eisen en competentieprofiel bevat.

Op basis van deze FAR starten wij de werving die bestaat uit onder andere search in ons eigen (zorg-)netwerk, social media, eventueel adverteren in print media etc. Samen met u wordt de inhoud en de planning van de procedure bepaald. In beginsel wordt de volledige werving en selectieprocedure in ca. 10 weken afgerond. De selectieprocedure is zeer grondig, gedetailleerd gepland en bevat meerdere stappen (inclusief een assessment) en wordt vanuit ons bureau volledig en persoonlijk begeleid, zowel richting opdrachtgever als de kandidaten.

Na benoeming organiseert Brederijn 3.0 regelmatig een evaluatie- en voortgangsgesprek met u en de aangenomen kandidaat.

Stappen werving&selectieprocedure:
Fase 1: opstellen FAR en wervingsprofiel (week 1 en 2)
Fase 2: werving (week 3,4,5,6)
Fase 3: 1e screening kandidaten op basis van CV’s en kennismaking met kandidaten (week 7 en 8)
Fase 4: selectie: “klikgesprekken” met kandidaten en opdrachtgever, afnemen assessment en voorstellen kandidaten bij benoemings-/adviescommissie opdrachtgever (week 9 en 10)
Fase 5: benoemingsbegeleiding en nazorg.

Uiteraard zijn al onze procedures maatwerk, dit betekent dat u ook een gedeelte kunt afnemen, bijvoorbeeld door alleen de selectie van de juiste kandidaat aan ons toe te vertrouwen terwijl u zelf de werving (fase 1 en 2) doet via uw eigen netwerk of social media. Wij nemen dat deel van het werk van u over en ontzorgen u op die manier. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij uw organisatie kunnen bieden? Neem direct contact op met één van onze adviseurs.

Kandidaat

Bent u toe aan een nieuwe stap in uw carrière? Wij gaan graag met u in gesprek over uw mogelijkheden en begeleiden u in dit traject.

Bent u geïnteresseerd in onze werkwijze? Dan maken wij graag een persoonlijke afspraak om nader kennis te maken en de context van uw vraagstelling scherp te krijgen. Neem direct contact op met één van onze adviseurs.