Aan het klassieke werven en selecteren van kandidaten voor aansprekende posities in het hogere echelon voegt Brederijn 3.0 een derde dimensie toe: het optimaal verbinden van professional en organisatie. Robert van Vlijmen en zijn collega’s gaan voorbij aan platte profielen en tonen zich expert in het matchen van het DNA van kandidaat en organisatie. Brederijn 3.0 is daarbij initiatiefrijk in het op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in zorg en welzijn.

Ronduit aansprekend is de stijl van het begeleiden van kandidaten: reflectief, persoonlijk en met het belang van organisatie en kandidaat voor ogen.