Robert van Vlijmen en Helene van Zanten hebben uitstekend werk verricht in het werven van een positie met een lastig profiel, na een half jaar zelf zoeken hadden we geen geschikte kandidaat gevonden. 
Met een heldere aanpak, duidelijke tijdlijnen en daadkracht is de positie volgens planning ingevuld. De sleutel in dit traject was de aandacht voor voorbereiding van en reflectie met de kandidaten. 
Dat is wat mij betreft waar Brederijn 3.0 in dit traject zijn meerwaarde heeft bewezen: aandacht voor zowel opdrachtgever en kandidaat en de optimale afstemming daar tussen.