Het nieuwe elan van LOC Zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg ondersteunt van oudsher cliëntenraden. En behartigt op landelijk en regionaal niveau de belangen van cliënten in de zorg. In 2009 heeft LOC een duidelijke visie op de toekomst van de zorg uitgebracht: waarde-volle zorg.
In 2014 werden de vooruitzichten voor LOC steeds ongunstiger. De subsidie van de overheid stopte, door sluiting van de verzorgingshuizen waren er steeds minder cliëntenraden en de bestuurder was ongeneeslijk ziek.

In het voorjaar van 2014 hebben we Wim Croes gevraagd samen met ons een reorganisatie in gang te zetten. Wim heeft daarbij op deskundige wijze leiding gegeven aan het veranderingsproces. Uiteindelijk bleek het nodig radicale keuzes te maken: bijna iedereen met ontslag en verder als netwerk van zelfstandigen. Waarbij niet de organisatie, maar dat wat we te organiseren hebben centraal staat. Wim heeft daarbij harde keuzes durven maken, maar dat steeds op een menselijke manier gedaan. Hij had kennis, ervaring, lef en doorzettingsvermogen. Dat hadden we hard nodig in die turbulente tijd.

In 2016 ziet de situatie er heel anders uit. LOC groeit en bloeit. LOC is meer en meer de aanjager van een beweging om zorg anders te organiseren. LOC is inhoudelijk en financieel zeer gezond.