Onze adviseurs

Robert van Vlijmen

Robert is partner van Brederijn 3.0, coach, loopbaanadviseur en verantwoordelijk voor Werving & Selectie en Interim Management. Zijn kracht ligt in de combinatie van professionaliteit, kwaliteit, snelheid en humor. Daarnaast is hij in staat om vanuit een vrije en creatieve geest innovatieve oplossingen te bedenken. Na zijn studie aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en aan de Universiteit van Tilburg, vervulde hij diverse directiefuncties in de commerciële dienstverlening, binnen de gezondheidszorg en bij woningcorporaties.

Robert is te bereiken op 06 13 247225 of via rvanvlijmen@brederijn.nl.

Robert is een snelle denker met een grote mensenkennis en in staat om mensen in korte tijd hardop over een enorme hoeveelheid onderwerpen te laten nadenken. Hij benadert gesprekspartners positief, als mens en als professional en stelt daarbij onconventionele vragen. In gesprekken worden kandidaten getriggerd om buiten de gangbare referentiekaders te denken en over zichzelf te reflecteren. Hier ligt dan ook zijn specialiteit: het laten ontdekken waar de discrepanties zitten op gedrag, identiteit, zijn en willen zijn van het individu en het team in de context van de organisatie met zijn/haar visie en missie. Daarbij kan hij inspireren en adviseren in ontwikkelmogelijkheden binnen hun functie en in samenwerking met collegae/organisatie..

Helene van Zanten

Helene is management assistente en daarmee de spil binnen onze organisatie. Zij is verantwoordelijk voor alle processen achter de schermen. Na haar secretariële opleiding heeft zij diverse banen gehad, variërend van medisch secretaresse tot directiesecretaresse. Daarbij is zij mede verantwoordelijk geweest voor wervingstrajecten van collega’s, verkoopondersteuning en diverse administratieve processen. Helene is veelzijdig, bezit sterke communicatieve vaardigheden en heeft het vermogen overzicht te houden over de bedrijfsprocessen. Dit maakt Helene tot een essentiële kracht binnen het team van Brederijn. Helene is te bereiken op 06 46 044780 of via hvanzanten@brederijn.nl.

Wim Croes

Wim is partner van Brederijn 3.0, organisatieadviseur, interim manager en coach en vervult opdrachten die vooral gericht zijn op directie- en raad van bestuur functies. Zijn specialiteit is de begeleiding van strategische vraagstukken. Het herontwerpen van business modellen die steeds vaker liggen op het snijvlak van publiek en privaat nemen een steeds belangrijker plek in. De duurzaamheid van de oplossing staat hierbij voorop. Inspirerend leiderschap is een thema dat Wim bij veranderingen van binnenuit de organisatie koppelt aan management development in combinatie met verandermanagement. Naast zijn Nederlandse activiteiten houdt Wim zich ook bezig met internationale samenwerkingsprojecten, met name in Spanje en Zuid-Amerika. Wim is te bereiken op 06 53 864227 of via wcroes@brederijn.nl.