Portfolio

Interim Management

 • Dijklander ziekenhuis, Manager Technische Dienst a.i.
 • Basalt, Manager Services & Huisvesting a.i.
 • ZRTI, Manager Paramedische Dienst a.i.
 • Basalt, Bestuurssecretaris/Manager Bestuursondersteuning a.i.
 • Timon, Manager Backoffice & PIM a.i.
 • Basalt, Manager HR&D a.i.
 • Zorggroep Ter Weel, Strategisch HR Directeur a.i.
 • Zorggroep Almere, Strategisch Manager Zorgverkoop a.i.
 • Allévo, Strategisch HR Manager a.i.
 • Zorggroep Almere, Programmadirecteur a.i.
 • Zorggroep Ter Weel, Directeur Zorg a.i.
 • Vecht en IJssel, Manager Extramuraal a.i.
 • Atlant, Manager Wonen, Zorg, Welzijn a.i.
 • Basalt, Teamleider Services a.i.
 • Kraamzorg Rotterdam, Bestuurder a.i.
 • Vecht en IJssel, Bestuurder a.i.
 • GGD Drenthe, procescoördinatoren Vaccinatiestraat a.i.
 • APG, Manager SMO a.i.
 • Kentalis, Locatiemanager a.i.
 • Zorggroep Drenthe, Teamcoördinator a.i.
 • Zonnehuisgroep Amstelland, Bestuurder a.i.
 • HOOG, Bestuurder a.i.
 • Symbiant, Bedrijfsmanager a.i.
 • Basalt, zorgmanager a.i.
 • Alliade, Directeur a.i.
 • Spaarne Gasthuis, Afdelingshoofd Radiologie a.i.
 • Zonnehuisgroep Noord, Directeur Bedrijfsvoering a.i.
 • Symbiant, Manager Laboratorium a.i..
 • Zorgcirkel – Teamcoach Thuiszorg a.i.
 • ZorgSaam – Bestuurder a.i.
 • GGD Regio Utrecht – Projectleider Financien a.i.
 • Stichting Accessibility – Transitiemanager a.i.
 • Volckaert – Projectmanager Voeding a.i.
 • Youke Sterke Jeugd – Hoofd P&O a.i.
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe – Hoofd Afdeling Communicatie a.i.
 • Waterland ziekenhuis – RVE Manager Gynaecologie a.i.
 • LOC Zeggenschap in Zorg – directeur a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Procesondersteuning Afdeling Psychiatrie a.i.
 • AltaFarma B.V. – directeur a.i. Apotheken
 • Maxima Medisch Centrum – Manager Zorgeenheid Brein a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Manager OK a.i.
 • De Wielborgh – Bestuurder a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Afdelingshoofd a.i.
 • Stichting Vrije School Noord Oost Nederland – Controller a.i.
 • Zorgcirkel – Manager Behandelzaken a.i.
 • St. Elisabeth Ziekenhuis – Hoofd Zorgeenheid IC a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Manager HR a.i.
 • Albert Schweitzer ziekenhuis – Harmonisatie OK-beloning
 • Hogeschool Leiden – Concerncontroller a.i.
 • Maxima Medisch Centrum – Bedrijfsmanager Cardiologie a.i.
 • Waterland Ziekenhuis – Hoofd IC-Cardiologie a.i.
 • Stichting Elisabeth Breda – Manager HR a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Hoofd Interne geneeskunde a.i.
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – Programmamanager OK-complex a.i.
 • Platform VG – directeur a.i.
 • De Wielborgh – Teammanager Thuiszorg a.i.
 • Stichting Sint Jacob – Manager HRM a.i.
 • Slingeland Ziekenhuis – Manager Marktunit a.i.
 • St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg – Hoofd Oncologie a.i.

Advies

 • Zeeuws RadioTherapeutisch Instituut, coaching beide (arts)bestuurders
 • Mildred Clinics – Begeleiding en ontwikkelingstraject Raad van Toezicht/Raad van Bestuur
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, coaching MT-leden
 • Vivium – Inspiratiesessie Leiderschap
 • ‘s Heerenloo Advisium – Optimaliseren Medische Dienst
 • Bartimeus – Begeleiding Verandertraject
 • RIWB ZWWF – marktstrategische orientatie en coaching.
 • Profila Zorg – Coaching
 • Zorgcirkel – Onderzoek en begeleiding overname thuiszorgorganisatie
 • Platform VG – Voorbereiden fusie met CG Raad en adviseren bestuur bij positionering gefuseerde organisatie.
 • GGD MiddenNederland – Coaching
 • De Riederborgh – Ontwerpsessies RvT en RvB met betrekking tot besturingsfilosofie en oordeelsvorming.
 • Zorgcirkel – Ontwerp en begeleiding samenwerking met welzijnsorganisaties.
 • Zorgcirkel – Ontwerp wijkgericht werken en wonen in Volendam
 • De Wielborgh – Strategisch advies op Missie, Strategie en besturingsfilosofie + MD programma Bestuur en MT.
 • Aveleijn – Programma management en advies topstructuur.

Werving & Selectie

 • RIBW K/AM, Directeur Bedrijfsvoering
 • Ergotherapie Nederland, Directeur-bestuurder
 • Star shl, Teamleider Bloedafname regio Rotterdam
 • Basalt, Projectmanager Bouw
 • Timon, Regiomanager Amsterdam Amstelland
 • Accolade Zorg, Regiomanager Zeist
 • Basalt, Zorgmanager
 • Zorggroep Ter Weel, Strategisch HR adviseur
 • Timon, Directeur Strategie en Beleid
 • ptg advies, Adviseur/Projectmanager
 • Zorggroep Ter Weel, Manager Medische Dienst
 • Zorgbureau De Puzzel, Manager Bedrijfsvoering
 • Eurofins/PAMM, Operationeel Manager
 • Zorggroep Almere, Directeur Wijkverpleging
 • GGZ WNB, Divisiemanager Bedrijfsvoering
 • Rivas Zorggroep, Afdelingshoofd Geboorte Kind Centrum
 • Zozijn, Functioneel Beheerder
 • Zorggroep Almere, Strategisch Manager Zorgverkoop
 • Rivas Zorggroep, Afdelingshoofd Interne en Longgeneeskunde
 • Zozijn, Manager Inkoop
 • ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, Afdelingshoofd Dialyse
 • Zozijn, Informatiemanager
 • PZC Dordrecht, Manager Financiën en Control
 • PZC Dordrecht, Transitiemanager Revalidatie
 • Basalt, Teamleider Services
 • Hartekamp Groep, Kwartiermaker/Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Hartekamp Groep, Manager Zorg en Behandeling
 • Marente, Projectleider Vastgoed- en Bouwprojecten
 • GGD Drenthe, coördinatoren Vaccinatiestraat
 • Timon, Gebiedsmanager Zuid Oost Utrecht
 • Vecht en IJssel, Manager Bedrijfsvoering
 • Vecht en IJssel, Adviseur Beleid en Kwaliteit
 • Timon, programma manager
 • De Wever, lid Raad van Toezicht
 • Timon, Gebiedsmanager
 • GGD IJsselland, Kwartiermaker Informatiemanagement
 • Ziekenhuis Bernhoven, Medisch directeur
 • Antonius Zorggroep, Manager Gebouw & Techniek
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Business controllers
 • MEE & De Wering, Regiomanager
 • GGZ WNB, procesmanager Servicedesk
 • ptg advies, medior adviseur
 • Vecht en IJssel, Bestuurder
 • De Wever, lid Raad van Bestuur
 • Reade, Manager Finance & Control
 • ptg advies, partner
 • Reade, Bedrijfskundig managers
 • De Wever, lid Raad van Toezicht
 • Meander Medisch Centrum, Projectleider Techniek & Vastgoed
 • MEE & De Wering, Regiomanager
 • Basalt, Strategisch Inkoper
 • ptg advies, Adviseur/projectmanager
 • Basalt, Adviseur werktuigbouwkunde
 • Basalt, Teamleider Techniek & Huisvesting
 • ptg advies, Junior adviseurs
 • FacZo, Adviseur Techniek & Onderhoud
 • Gelre Ziekenhuizen, Hoofd OK
 • Veiligheidsregio IJsselland, Manager HRM
 • Kentalis, Manager Inkoop
 • Reade, Manager HR
 • MEE & De Wering, Manager Financiën
 • Meander Medisch Centrum, Teammanager Techniek
 • Veiligheidsregio IJsselland, Teamleider Financiën
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland, senior projectleider Locatievernieuwing
 • Star shl, Teamleider Bloedafname
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager I&A
 • Gemeente Almelo, HR Manager
 • Basalt, Adviseur Arbo
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Finance & Control
 • Ziekenhuis Rivierenland, Strategisch Zorgverkoper
 • Star shl, Implementatiemanager
 • Hartekamp Groep, Manager Huisvesting & Facilitair
 • Star shl, Afdelingshoofd Bloedafname
 • Mildred Clinics, Directeur-bestuurder
 • Meander Medisch Centrum, Manager Faciltair & Vastgoed
 • De Wever, lid Raad van Toezicht
 • Gelre ziekenhuizen, Kwartiermaker Facilitaire Organisatie
 • Meander Medisch Centrum, Teammanager Inkoop
 • Erasmus MC, Teammanager Clinical Trial Center
 • Bravis Ziekenhuis, Zorggroepmanager
 • Gelre Ziekenhuizen, Bedrijfskundig Manager
 • Pieter van Foreest, Manager Facilitair & Huisvesting
 • Vilente, Manager Financien & Control
 • Pieter van Foreest, Manager Hulp Thuis
 • Rijndam Revalidatie; ICT servicemedewerkers, Manager Technische Dienst, Management assistent Facilitair Bedrijf
 • De Wever, HR Manager
 • Gelre ziekenhuizen, Capaciteitsmanager
 • AMC, Teamleider IC Neonatologie
 • Archipel, Kwartiermaker Personeelsplanning
 • Gelre ziekenhuizen, Manager HR
 • Equipe zorgbedrijven, Information, Privacy & Security Officer
 • Sophia Revalidatie, Bestuurssecretaris
 • Archipel, Manager HR en Bedrijfsvoering
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager HR en Opleiding
 • Sophia Revalidatie, Manager I&A
 • Sophia Revalidatie, Manager HR
 • De Wever, lid Raad van Bestuur
 • Groot Hoogwaak, Directeur-bestuurder
 • Nederlandse Obesitas Kliniek, Strategisch & Business Development Directeur
 • Pleyade, Gebiedsmanager
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Facilitair en Vastgoed
 • Meander Medisch Centrum, ICT manager
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Financien&Control
 • Sophia Revalidatie, Manager Volwassenenrevalidatie
 • Pleyade, Manager Behandelzaken
 • Isala klinieken, Teamleider Applicatiebeheer
 • FacZo, Algemeen directeur
 • Bad Hesselingen, Directeur
 • Bartiméus, Bestuurssecretaris
 • Bartiméus, Concerncontroller
 • Saltro, Salarisadministrateur
 • Ziekenhuis Rivierenland, Concerncontroller
 • Saltro, Stafmedewerker Planning&Control
 • Saltro, Manager ICT en eHealth
 • Isala Klinieken, Manager ICT
 • Gemeente Tilburg, Teammanager Complexe Casuïstiek en Re-integratie
 • Zonnehuisgroep Noord, Manager Advies
 • ASK RutgersStimezo, Directeur-bestuurder
 • Erasmus MC, Projectmanager Kliniek
 • Controller, GGZ WNB
 • Veilig Thuis Midden-Brabant, Directeur
 • Erasmus MC, Manager Ingrepencentrum
 • Kompaan en De Bocht, directeur
 • Erasmus MC, 2 projectadviseurs Vernieuwend Werken
 • Erasmus MC, 5 implementatieleiders Vernieuwend Werken
 • Hago Zorg, Directeur
 • Erasmus MC, 5 projectleiders Vernieuwend Werken
 • Vebego International, Secretaris Raad van Bestuur
 • Stichting Elisabeth, Bestuurssecretaris / Manager Kwaliteit & Veiligheid
 • Medisch Spectrum Twente, Programmadirecteur EPD
 • De Zorgcirkel, Praktijkhouder Medisch- en Psychosociaal Team
 • Waterland Ziekenhuis, Zorgmanager
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Hoofd SE
 • Youke – Junior Communicatie Adviseur
 • Youke – Senior Communicatie Adviseur
 • Hago Nederland B.V. – Directeur Sales
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Hoofd OK
 • Volckaert – Clustermanager
 • Bevolkingsonderzoek Oost – Coordinator Darmkankerscreening
 • DICA – Communicatie adviseur
 • Vrije School Noord Oost Nederland – Controller
 • Waterland Ziekenhuis – Opleidingsadviseur
 • Waterland Ziekenhuis – Personeelsadviseur
 • St. Elisabeth ziekenhuis – Hoofd IC
 • Vrije School Noord Oost Nederland – Directiesecretaresse
 • Hogeschool Leiden – Onderwijsmanager Verpleegkunde
 • IKNL – Teamleider Gegevensaanvragen
 • IKNL – Hoofd Trialbureau
 • St. Elisabeth ziekenhuis – Projectleider OK
 • IKNL – Teamleider Utrecht/Nijmegen
 • IKNL – Teamleider Amsterdam – West
 • Hogeschool Leiden – Concerncontroller
 • KNOV – Directie/bestuurssecretaresse
 • Saltro – Manager Laboratorium
 • KNOV – Strategisch Beleidsmedewerker
 • Albert Schweitzer ziekenhuis – Senior Hoofd OK
 • Vitree – Divisie Manager Zorg
 • VU Medisch Centrum – Unitleider Chirurgie
 • Vitree – Concerncontroller
 • Waterland Ziekenhuis – Manager HRM
 • De Wielborgh – Manager Zorg
 • St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg – Manager IC

Interim Management

 • HOOG, Bestuurder a.i.
 • Symbiant, Bedrijfsmanager a.i.
 • Basalt, zorgmanager a.i.
 • Alliade, Directeur a.i.
 • Spaarne Gasthuis, Afdelingshoofd Radiologie a.i.
 • Zonnehuisgroep Noord, Directeur Bedrijfsvoering a.i.
 • Symbiant, Manager Laboratorium a.i..
 • Zorgcirkel – Teamcoach Thuiszorg a.i.
 • ZorgSaam – Bestuurder a.i.
 • GGD Regio Utrecht – Projectleider Financien a.i.
 • Stichting Accessibility – Transitiemanager a.i.
 • Volckaert – Projectmanager Voeding a.i.
 • Youke Sterke Jeugd – Hoofd P&O a.i.
 • Ziekenhuis Nij Smellinghe – Hoofd Afdeling Communicatie a.i.
 • Waterland ziekenhuis – RVE Manager Gynaecologie a.i.
 • LOC Zeggenschap in Zorg – directeur a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Procesondersteuning Afdeling Psychiatrie a.i.
 • AltaFarma B.V. – directeur a.i. Apotheken
 • Maxima Medisch Centrum – Manager Zorgeenheid Brein a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Manager OK a.i.
 • De Wielborgh – Bestuurder a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Afdelingshoofd a.i.
 • Stichting Vrije School Noord Oost Nederland – Controller a.i.
 • Zorgcirkel – Manager Behandelzaken a.i.
 • St. Elisabeth Ziekenhuis – Hoofd Zorgeenheid IC a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Manager HR a.i.
 • Albert Schweitzer ziekenhuis – Harmonisatie OK-beloning
 • Hogeschool Leiden – Concerncontroller a.i.
 • Maxima Medisch Centrum – Bedrijfsmanager Cardiologie a.i.
 • Waterland Ziekenhuis – Hoofd IC-Cardiologie a.i.
 • Stichting Elisabeth Breda – Manager HR a.i.
 • Waterland ziekenhuis – Hoofd Interne geneeskunde a.i.
 • Admiraal de Ruyter Ziekenhuis – Programmamanager OK-complex a.i.
 • Platform VG – directeur a.i.
 • De Wielborgh – Teammanager Thuiszorg a.i.
 • Stichting Sint Jacob – Manager HRM a.i.
 • Slingeland Ziekenhuis – Manager Marktunit a.i.
 • St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg – Hoofd Oncologie a.i.

Advies

 • Vivium – Inspiratiesessie Leiderschap
 • ‘s Heerenloo Advisium – Optimaliseren Medische Dienst
 • Bartimeus – Begeleiding Verandertraject
 • RIWB ZWWF – marktstrategische orientatie en coaching.
 • Profila Zorg – Coaching
 • Zorgcirkel – Onderzoek en begeleiding overname thuiszorgorganisatie
 • Platform VG – Voorbereiden fusie met CG Raad en adviseren bestuur bij positionering gefuseerde organisatie.
 • GGD MiddenNederland – Coaching
 • De Riederborgh – Ontwerpsessies RvT en RvB met betrekking tot besturingsfilosofie en oordeelsvorming.
 • Zorgcirkel – Ontwerp en begeleiding samenwerking met welzijnsorganisaties.
 • Zorgcirkel – Ontwerp wijkgericht werken en wonen in Volendam
 • De Wielborgh – Strategisch advies op Missie, Strategie en besturingsfilosofie + MD programma Bestuur en MT.
 • Aveleijn – Programma management en advies topstructuur.

Werving & Selectie

 • Franciscus Gasthuis & Vlietland, senior projectleider Locatievernieuwing
 • Star shl, Teamleider Bloedafname
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager I&A
 • Gemeente Almelo, HR Manager
 • Basalt, Adviseur Arbo
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Finance & Control
 • Ziekenhuis Rivierenland, Strategisch Zorgverkoper
 • Star shl, Implementatiemanager
 • Hartekamp Groep, Manager Huisvesting & Facilitair
 • Star shl, Afdelingshoofd Bloedafname
 • Mildred Clinics, Directeur-bestuurder
 • Meander Medisch Centrum, Manager Faciltair & Vastgoed
 • De Wever, lid Raad van Toezicht
 • Gelre ziekenhuizen, Kwartiermaker Facilitaire Organisatie
 • Meander Medisch Centrum, Teammanager Inkoop
 • Erasmus MC, Teammanager Clinical Trial Center
 • Bravis Ziekenhuis, Zorggroepmanager
 • Gelre Ziekenhuizen, Bedrijfskundig Manager
 • Pieter van Foreest, Manager Facilitair & Huisvesting
 • Vilente, Manager Financien & Control
 • Pieter van Foreest, Manager Hulp Thuis
 • Rijndam Revalidatie; ICT servicemedewerkers, Manager Technische Dienst, Management assistent Facilitair Bedrijf
 • De Wever, HR Manager
 • Gelre ziekenhuizen, Capaciteitsmanager
 • AMC, Teamleider IC Neonatologie
 • Archipel, Kwartiermaker Personeelsplanning
 • Gelre ziekenhuizen, Manager HR
 • Equipe zorgbedrijven, Information, Privacy & Security Officer
 • Sophia Revalidatie, Bestuurssecretaris
 • Archipel, Manager HR en Bedrijfsvoering
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager HR en Opleiding
 • Sophia Revalidatie, Manager I&A
 • Sophia Revalidatie, Manager HR
 • De Wever, lid Raad van Bestuur
 • Groot Hoogwaak, Directeur-bestuurder
 • Nederlandse Obesitas Kliniek, Strategisch & Business Development Directeur
 • Pleyade, Gebiedsmanager
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Facilitair en Vastgoed
 • Meander Medisch Centrum, ICT manager
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant, Manager Financien&Control
 • Sophia Revalidatie, Manager Volwassenenrevalidatie
 • Pleyade, Manager Behandelzaken
 • Isala klinieken, Teamleider Applicatiebeheer
 • FacZo, Algemeen directeur
 • Bad Hesselingen, Directeur
 • Bartiméus, Bestuurssecretaris
 • Bartiméus, Concerncontroller
 • Saltro, Salarisadministrateur
 • Ziekenhuis Rivierenland, Concerncontroller
 • Saltro, Stafmedewerker Planning&Control
 • Saltro, Manager ICT en eHealth
 • Isala Klinieken, Manager ICT
 • Gemeente Tilburg, Teammanager Complexe Casuïstiek en Re-integratie
 • Zonnehuisgroep Noord, Manager Advies
 • ASK RutgersStimezo, Directeur-bestuurder
 • Erasmus MC, Projectmanager Kliniek
 • Controller, GGZ WNB
 • Veilig Thuis Midden-Brabant, Directeur
 • Erasmus MC, Manager Ingrepencentrum
 • Kompaan en De Bocht, directeur
 • Erasmus MC, 2 projectadviseurs Vernieuwend Werken
 • Erasmus MC, 5 implementatieleiders Vernieuwend Werken
 • Hago Zorg, Directeur
 • Erasmus MC, 5 projectleiders Vernieuwend Werken
 • Vebego International, Secretaris Raad van Bestuur
 • Stichting Elisabeth, Bestuurssecretaris / Manager Kwaliteit & Veiligheid
 • Medisch Spectrum Twente, Programmadirecteur EPD
 • De Zorgcirkel, Praktijkhouder Medisch- en Psychosociaal Team
 • Waterland Ziekenhuis, Zorgmanager
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Hoofd SE
 • Youke – Junior Communicatie Adviseur
 • Youke – Senior Communicatie Adviseur
 • Hago Nederland B.V. – Directeur Sales
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen – Hoofd OK
 • Volckaert – Clustermanager
 • Bevolkingsonderzoek Oost – Coordinator Darmkankerscreening
 • DICA – Communicatie adviseur
 • Vrije School Noord Oost Nederland – Controller
 • Waterland Ziekenhuis – Opleidingsadviseur
 • Waterland Ziekenhuis – Personeelsadviseur
 • St. Elisabeth ziekenhuis – Hoofd IC
 • Vrije School Noord Oost Nederland – Directiesecretaresse
 • Hogeschool Leiden – Onderwijsmanager Verpleegkunde
 • IKNL – Teamleider Gegevensaanvragen
 • IKNL – Hoofd Trialbureau
 • St. Elisabeth ziekenhuis – Projectleider OK
 • IKNL – Teamleider Utrecht/Nijmegen
 • IKNL – Teamleider Amsterdam – West
 • Hogeschool Leiden – Concerncontroller
 • KNOV – Directie/bestuurssecretaresse
 • Saltro – Manager Laboratorium
 • KNOV – Strategisch Beleidsmedewerker
 • Albert Schweitzer ziekenhuis – Senior Hoofd OK
 • Vitree – Divisie Manager Zorg
 • VU Medisch Centrum – Unitleider Chirurgie
 • Vitree – Concerncontroller
 • Waterland Ziekenhuis – Manager HRM
 • De Wielborgh – Manager Zorg
 • St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg – Manager IC