Advies

Bij al onze activiteiten adviseren wij de opdrachtgever graag. Onze jarenlange kennis en ervaring stelt ons daartoe in staat. Veel van onze opdrachten gaan over verandering en transitie. U als opdrachtgever wordt vaak voor complexe vraagstukken geplaatst. Niet alleen de complexiteit van deze vraagstukken neemt toe maar ook de snelheid waarin u moet handelen.

Verandering en leiderschap

Onze ervaring is dat uw medewerkers graag actief betrokken worden bij veranderingen en hier invloed op willen hebben. Het managen van deze veranderingen is een kunst op zich. Dit vraagt om leiderschap. Voor het begeleiden van dergelijke complexe processen kunt u ook terecht bij Brederijn 3.0. Wij hebben verschillende instrumenten beschikbaar. Te beginnen bij een idee tot verbetering van uw organisatie zonder dat u precies weet hoe dit aan te pakken. Hiervoor hebben wij onze ontwerpsessies of klantsafari. Ontwikkeling is altijd een samengaan van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Bij persoonlijke ontwikkeling bieden wij ook individuele coaching en/of groepscoaching. Om u of uw medewerkers beter inzicht te geven in zichzelf of het eigen handelen bieden wij een zelfreflectie atelier. Uitzicht door Inzicht is hierbij het motto.

Meetbaar en merkbaar

Veranderingsprocessen zijn vaak langdurig van aard en vragen een investering van de organisatie en u als opdrachtgever. U wilt graag dat het ook merkbaar is dat deze investering wordt gedaan en dat het effect sorteert. Ook hierbij is duurzaamheid voor ons een sleutelwoord, namelijk de duurzaamheid van de oplossing die wij samen met u gaan vinden. Dit regelmatig meten is belangrijk. Niet alleen voor ons om te bewijzen dat het werkt maar ook voor u en uw medewerkers ter stimulans of ter bijsturing.
Hiervoor is Brederijn 3.0 licentiehouder van een methodiek die is gebaseerd op de werkwijze van prof. John Kotter, hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanagement. Met de Change Readiness Iventory (CRI) is het mogelijk tussentijds resultaten te meten van een veranderingsproces. Zo kunnen wij voor u als opdrachtgever inzichtelijk maken waar u staat en welke interventies gewenst zijn om stappen te zetten die uiteindelijk tot het gewenste succes leiden.

Bent u geïnteresseerd in onze zienswijze of aanpak? Wij maken graag een persoonlijke afspraak om nader kennis te maken. Belt u gerust met Wim Croes, onze adviseur op dit terrein.

Wim Croes

+31 (0) 6 53 864227

Bent u geïnteresseerd in onze zienswijze of aanpak? Wij maken graag een persoonlijke afspraak om nader kennis te maken. Belt u gerust met Wim Croes, onze adviseur op dit terrein.

background

Bij al onze activiteiten adviseren wij de opdrachtgever graag. Onze jarenlange kennis en ervaring stelt ons daartoe in staat. Veel van onze opdrachten gaan over verandering en transitie. U als opdrachtgever wordt vaak voor complexe vraagstukken geplaatst. Niet alleen de complexiteit van deze vraagstukken neemt toe maar ook de snelheid waarin u moet handelen.

Verandering en leiderschap

Onze ervaring is dat uw medewerkers graag actief betrokken worden bij veranderingen en hier invloed op willen hebben. Het managen van deze veranderingen is een kunst op zich. Dit vraagt om leiderschap. Voor het begeleiden van dergelijke complexe processen kunt u ook terecht bij Brederijn 3.0. Wij hebben verschillende instrumenten beschikbaar. Te beginnen bij een idee tot verbetering van uw organisatie zonder dat u precies weet hoe dit aan te pakken. Hiervoor hebben wij onze ontwerpsessies of klantsafari. Ontwikkeling is altijd een samengaan van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Bij persoonlijke ontwikkeling bieden wij ook individuele coaching en/of groepscoaching. Om u of uw medewerkers beter inzicht te geven in zichzelf of het eigen handelen bieden wij een zelfreflectie atelier. Uitzicht door Inzicht is hierbij het motto.

Meetbaar en merkbaar

Veranderingsprocessen zijn vaak langdurig van aard en vragen een investering van de organisatie en u als opdrachtgever. U wilt graag dat het ook merkbaar is dat deze investering wordt gedaan en dat het effect sorteert. Ook hierbij is duurzaamheid voor ons een sleutelwoord, namelijk de duurzaamheid van de oplossing die wij samen met u gaan vinden. Dit regelmatig meten is belangrijk. Niet alleen voor ons om te bewijzen dat het werkt maar ook voor u en uw medewerkers ter stimulans of ter bijsturing.
Hiervoor is Brederijn 3.0 licentiehouder van een methodiek die is gebaseerd op de werkwijze van prof. John Kotter, hoogleraar organisatiekunde en veranderingsmanagement. Met de Change Readiness Iventory (CRI) is het mogelijk tussentijds resultaten te meten van een veranderingsproces. Zo kunnen wij voor u als opdrachtgever inzichtelijk maken waar u staat en welke interventies gewenst zijn om stappen te zetten die uiteindelijk tot het gewenste succes leiden.

Bent u geïnteresseerd in onze zienswijze of aanpak? Wij maken graag een persoonlijke afspraak om nader kennis te maken. Belt u gerust met Wim Croes, onze adviseur op dit terrein.

Wim Croes

+31 (0) 6 53 864227

Bent u geïnteresseerd in onze zienswijze of aanpak? Wij maken graag een persoonlijke afspraak om nader kennis te maken. Belt u gerust met Wim Croes, onze adviseur op dit terrein.