Privacy Policy

Brederijn 3.0 bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan Brederijn 3.0 wordt niet aan derden doorgegeven.

Aansprakelijkheid

Brederijn 3.0 sluit elke aansprakelijkheid uit die op welke manier dan ook direct of indirect een relatie of oorzaak vindt in het vastleggen, beoordelen, presenteren en anderszins gebruiken van uw gegevens, zoals vastgelegd in ons systeem.

Wat doen wij ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Hoe werkt Brederijn 3.0 haar Privacy statement bij?

Dit Privacy statement kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy statement aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van het Privacy statement.

Opname in ons systeem

Als u zich inschrijft in ons systeem door middel van het reageren op een vacature, zijn uw gegevens definitief opgenomen in ons systeem. Uw inschrijving is pas volledig nadat u uw akkoord heeft gegeven op ons privacy statement. Brederijn 3.0 zal deze gegevens in al haar activiteiten gericht op verkrijgen en uitvoeren van opdrachten kunnen en mogen gebruiken. Uiteraard zullen wij op uiterst zorgvuldige wijze omgaan met uw gegevens. De door u verstrekte gegevens zullen wij slechts na overleg met u aan een eventuele opdrachtgever verstrekken.

U kunt in alle rust en tijd uw gegevens invullen en completeren middels het inschrijfformulier, pas nadat u heeft aangegeven, dat u de gegevens wilt “verzenden” en akkoord bent met het privacy statement, worden de gegevens integraal opgenomen in ons systeem.

Onderhoud van uw gegevens

Uw gegevens in ons systeem kunnen in principe door uzelf geactualiseerd worden door inzending van uw actuele CV zodat deze opnieuw geüpload kan worden. Medewerkers van Brederijn 3.0 kunnen ook wijzigingen aanbrengen in uw gegevens. Deze wijzigingen zijn steeds gericht op een verbeterde presentatie van uw gegevens en op het verhogen van de kansen bij het verwerven van opdrachten.

Verwijderen van uw gegevens

Verzoek om verwijdering van uw gegevens uit ons systeem kunnen worden ingediend via hvanzanten@brederijn.nl

Als u vragen heeft over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, neemt u dan contact met ons op, telefonisch: 0344-606941 of per e-mail: hvanzanten@brederijn.nl.

Analytics

De website van Brederijn 3.0 gebruikt Google Analytics, een statistiekprogramma van Google, om inzicht te krijgen over hoe de website wordt bezocht. Zo is te zien of pagina’s (veelvuldig en/of langdurig) bezocht worden. Deze informatie is belangrijk voor Brederijn 3.0, om ervoor te kunnen zorgen dat de inhoud op de website voor bezoekers relevant blijft. Om dit statistiekprogramma te gebruiken zijn cookies nodig. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

April 2018