Samenwerking met Brederijn

Vanaf de zomer van 2021 werkt Vecht en IJssel op een heel plezierige manier samen met Brederijn 3.0. als het gaat om het vinden van een vaste bestuurder, een manager bedrijfsvoering en HR adviseurs.
Er zijn korte, fijne communicatielijnen met Robert van Vlijmen en Helene van Zanten. Een heldere planning en tijdlijn die resulteert in het daadwerkelijk presenteren van een aantal in potentie geschikte kandidaten op het geplande moment. Ook als het gaat om ad hoc aanbieden van kandidaten en het snel schakelen in procedures, is het heel fijn om te kunnen vertrouwen op de alertheid van Brederijn 3.0.
Ik kan dus niet anders zeggen dan dat wij een snelle, adequate en prettige samenwerking ervaren.