Met veel enthousiasme en deskundig advies is Brederijn 3.0 aan de slag gegaan voor het selecteren van een nieuwe MT collega. Alle leden van de selectiecommissies waren zeer enthousiast over het ontwerp van het traject, de uitvoering daarvan en het uiteindelijke behaalde resultaat. De kwaliteit van Robert van Vlijmen is terug te vinden in het ontwerp van het profiel, de aangebrachte verbinding als ‘smeerolie’ tussen de verschillende stakeholders binnen de organisatie en het kunnen aanbieden van zeer verschillende kandidaten, elk met hun eigen talenten. Als je kiest voor Brederijn 3.0 dan kies je voor maatwerk.