Ik was al een fan van de aanpak van Brederijn 3.0, maar ben dat na uitvoering van onze recente opdracht, het werven van een HR manager, alleen maar meer geworden.
Accuraat, zeer professioneel, , betrouwbaar, persoonlijk in de begeleiding, sterk in de verbinding en bovenal, de Haarlemmer smeerolie tijdens de selectiegesprekken.

Daar waar het gaat om vinden, binnen en boeien van nieuwe medewerkers, durf ik dat met gerust hart in handen te leggen van Brederijn 3.0.