Binnen de sociale werkvoorzieningen in Nederland is veel dynamiek. De belangrijkste noodzakelijke strategische kanteling die gemaakt moet worden is dat er werk gezocht moet worden bij de SW-medewerker uitgaande van zijn of haar arbeidsmogelijkheden. Dit in plaats van de huidige praktijk waarbij nog steeds medewerkers gezocht worden bij werk. Door deze kanteling gaan we meer uit mensen halen in sociale zin, maar ook in termen van productiviteit en financiële zin. Lijkt een open deur, maar deze redenering vergde een forse investering in onze SW-organisatie. Hoe krijgen we deze filosofie in het DNA van de organisatie en haar medewerkers?

Wij hadden behoefte aan ondersteuning bij deze kanteling. Dankzij de interventies van Brederijn 3.0 – in de persoon van Wim Croes – hebben wij een duidelijk antwoord gekregen op deze vraag. Een antwoord wat op groot draagvlak kon rekenen bij politiek bestuurders, samenwerkende ondernemers en medewerkers.

Ten grondslag aan het antwoord lagen heldere, deskundige analyses van belemmerende factoren binnen de organisatie met goede werkbare oplossingen. Daarnaast goed zicht op de kansen in de organisatie die her en der voor het oprapen lagen en alleen een goede impuls nodig hadden.

De open wijze van communiceren – met veel aandacht voor interactie – met zowel politiek bestuurders als medewerkers in alle lagen binnen de organisatie – is een duidelijke kracht van Brederijn 3.0. De overtuiging in de boodschap (en de humor die daar bij wordt geleverd) gaf medewerkers het gevoel van ‘daar wil ik bij horen’. Op die manier is er door Brederijn 3.0 gewerkt aan openheid, professionaliteit en daardoor aan veranderingsbereidheid. Klasse werk.