Brederijn 3.0 heeft zijn naam waar gemaakt voor Stichting Elisabeth. Robert van Vlijmen heeft Stichting Elisabeth begeleid in haar zoektocht naar geschikte managers. Van een klassieke zorgorganisatie voor ouderen naar een moderne zorgaanbieder waarin de specifieke wensen van ouderen als uitgangspunt worden genomen, vereist management die een dergelijk veranderingsproces goed kunnen leiden en ondersteunen. Dat is gelukt! Wij hebben daarin nauw samengewerkt met Robert van Vlijmen die op creatieve, kernachtige en doeltreffende wijze ons wist te begeleiden in onze zoektocht naar geschikt personeel. Daarin heeft Robert op een constructieve, maar ook kritische en daarmee betekenisvolle wijze ons bestuur geadviseerd.