Brederijn 3.0 heeft in opdracht van Ziekenhuis Rivierenland het functieprofiel opgesteld en de werving uitgevoerd voor de ziekenhuis financial controller. Zowel het profiel als de werving zijn in een zeer kort en tegelijkertijd zorgvuldig traject doorlopen. De werving heeft via de kanalen en contacten van Brederijn zeer goede kandidaten opgeleverd waardoor wij, opdrachtgever, goed gefundeerde keuzes hebben kunnen maken. Zowel proces als inhoudelijk naar volle tevredenheid verlopen.