Namens de zorgcoöperatie A59 van vijf GGZ-instellingen; Reinier van Arkel groep, GGZ Oost Brabant, GGz Breburg, de Viersprong en GGZ Westelijk Noord-Brabant; waren wij op zoek naar een gezamenlijke Algemeen Directeur voor FacZo.
FacZo is de facilitaire regieorganisatie van Reinier van Arkel groep en GGZ Oost Brabant; een nieuwe gezamenlijke onderneming op inkoop en facilitaire dienstverlening. Wij wilden graag een directeur met relevante ervaring in dit vakgebied die deze nieuwe onderneming naar de “next level” kan leiden. Robert van Vlijmen heeft op een zorgvuldige wijze de verbinding gemaakt met alle 5 de instellingen, waarmee de betrokkenheid vanaf het begin goed geborgd was.

Wat opvalt is dat Brederijn 3.0 een open betrokken houding aanneemt, goed luistert naar de wensen van de klant en tegelijkertijd ook een spiegel voorhoudt van de mogelijkheden in de markt.  Deze opbouwende kritische houding en het echt samen optrekken, binnen duidelijke kaders,  voor en tijdens de selectieprocedure draagt bij aan het draagvlak en de match met goede kandidaten. Het resultaat is daar, de nieuwe algemeen directeur is aangenomen en wij kijken uit naar een inkoop en facilitaire onderneming 3.0.