Brederijn 3.0 heeft VOF Tuingezel onlangs bijgestaan in onze zoektocht naar een nieuwe bedrijfsleider voor ons – toch wel – bijzondere bedrijf. We zijn namelijk een dagbesteding voor mensen met dementie en andere kwetsbare burgers, op een 220 jaar oude Stadsboerderij in de gemeente Zoetermeer. We zijn daarmee het best te vergelijken met een zorgboerderij in een stedelijke omgeving.
Omdat Tuingezel ook een particulier initiatief betreft, zijn wij ook een zgn. ‘familiebedrijf’ met de nodige gevoeligheden en uitdagingen voor de toekomst.
Robert en Helene hebben deze opdracht succesvol en naar grote tevredenheid uitgevoerd. Vooral hun persoonlijke betrokkenheid èn enthousiasme om deze opdracht voor ons te mogen uitvoeren, heeft ons geraakt.

Een sterk punt in de aanpak van Brederijn 3.0 was de zorgvuldige en procesmatige aanpak in het keuzeproces. In welke volgorde en met welke gevoeligheden, maken wij èn de kandidaten hun keuzes’? Dat was een thema dat Robert regelmatig aan de orde stelde. Je hebt niets aan een geschikte kandidaat, die uiteindelijk – door een onzorgvuldigheid in de procedure – toch nog afhaakt. In die lijn zijn wij in een korte tijd geslaagd in de aanstelling van een nieuwe bedrijfsleider.
Waarvoor onze dank aan Robert en Helene.