De invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker heeft dit voorjaar geleid tot een aantal nieuwe functies binnen onze organisatie, waaronder die van coördinator Darmkankerscreening. Omdat dit een sleutelfunctie is binnen een geheel nieuw bevolkingsonderzoek hebben wij besloten om de werving in handen te geven van Robert van Vlijmen van Brederijn 3.0. De positief kritische opstelling van Robert hebben wij zeer gewaardeerd. Door het luisteren en het stellen van kritische vragen heeft Robert zich een goed beeld gevormd van de taken en de daarbij behorende kennis, kunde en vaardigheden en even zo belangrijk van de persoonskenmerken waarover de coördinator moest beschikken. Hij heeft een functieprofiel opgesteld, dat precies weergaf waar onze organisatie behoefte aan had. De werving- en selectieprocedure is volgens van tevoren gemaakte afspraken verlopen en heeft geresulteerd in de benoeming van onze coördinator Darmkankerscreening. Wij zijn zeer tevreden over de deskundigheid en dienstverlening van bureau Brederijn 3.0 waar “zeggen wat je doet en doen wat je zegt” hoog in het vaandel staat.