Met Wim Croes constructief samengewerkt in een intensieve periode. Als (interim)directeur heeft Wim een grote bijdrage geleverd aan de (re)organisatie van dienstverlening van Alliade in het algemeen en de BV’s (Baanplus, Support &Co, Wil en Zorgkompas)in het bijzonder. Op het scheidsvlak van ZVW, WLZ, WMO en jeugdwet is het vaak balanceren en schakelen tussen diplomatie en een duidelijke koers, hetgeen Wim uitstekend kan. Zijn betrokken inzet, mensgerichte benadering en professionaliteit heeft ons flink verder geholpen. Ook goed te noemen dat zijn onvervalste Amsterdams humor goed aansloot bij ons in het Noorden 🙂